Vergoeding

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie MBOG. De maatschappij ter bevordering van de orthomoleculaire geneeskunde.

Consulten op basis van Orthomoleculaire Geneeskunde worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij vergoedingen vanuit het ziekenfonds wordt het eigen risico niet aangesproken.

Voor het maken van een afspraak heb je geen verwijsbrief van een arts nodig. Raadpleeg voor jouw persoonlijke situatie altijd eerst je polis. Een overzicht van vergoede bedragen per Verzekeraar voor 2023 vind je hier

(Bron MBOG)


Betaling

Na afloop van een consult ontvang je via de mail de factuur. Als je in aanmerking komt voor een vergoeding kun je deze factuur opsturen naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal het bedrag voor de zorgkosten waar je recht op hebt op jou bankrekening terug storten.

.
Afzeggen van de afspraak

Indien het niet mogelijk is om op de afspraak aanwezig te zijn, laat mij dit dan minimaal 24 uur van te voren weten. Anders behoud ik mij het recht voor de gereserveerde tijd voor 50% in rekening te brengen.

.
Privacy statement

Gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Nadere uitleg vind je hier in mijn uitgebreide privacy statement.

.
Disclaimer

In tegenstelling tot een arts mag ik als therapeut geen diagnose stellen. Wel mag ik mijn bevindingen met je delen en op basis daarvan een behandelplan adviseren. Neem bij medische klachten altijd contact op met een huisarts of medisch specialist. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd uit de natuur- en orthomoleculaire geneeskunde en vervangt geen medische analyse.

Er is de grootste zorg besteed aan de juistheid en volledigheid van deze website. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat, dan aanvaardt Praktijk Sandra Mous, praktijk voor orthomoleculaire en natuurgeneeskunde, geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het webadres van deze website) in onze website brengen je naar websites van derden, waarbij Praktijk Sandra Mous ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

.
Registratie

  • Ik ben een erkend geregistreerde Orthomoleculair Therapeut. Aangesloten bij de MBOG,  Maatschappij ter Bevordering voor de Orthomoleculaire Geneeskunde.
  • De MBOG is voor haar klanten aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).
  • De Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen draagt zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtenregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve/Complementaire behandelwijzen.
  • Ook ben ik aangesloten bij de WBEG, Werkgroep ter Bevordering van de Evolutionaire Geneeskunde.