EMB bloedtest Friesland

De EMB test is een reguliere bloedtest aangevuld met complementaire waarden. De EMB test geeft snel en veel informatie over de status van jouw gezondheid en aanwezige gezondheidsproblemen.

Een EMB test maakt het mogelijk om met een paar druppels bloed uit de vinger uitgebreide informatie te krijgen over de toestand van het lichaam. Zo wordt er op grafische wijze inzichtelijk gemaakt welke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen ten grondslag liggen aan de klachten van de patiënt. Een EMB onderzoek kost € 247,50. Dit is inclusief alle kosten. Vanuit de aanvullende verzekering kan het consultgedeelte hiervan (deels) vergoed worden.

Onderstaande verstoringen/balansen kunnen we aantonen met de bloedtest.

 • PH balans (verzuring)
 • Hormonale disbalans
 • Verhouding van vitaminen in het lichaam (tekorten vitaminen, B12-status)
 • Verhouding van mineralen in het lichaam (magnesium, zink etc)
 • Adrenale Status (stress, bijnier-uitputting)
 • Spoorelementenpanel (tekorten jodium, koper etc)
 • Geopatische stress (stress van Wifi, zendmasten etc)
 • Pancreas (alvleesklier) insufficiëntie
 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)

 

Onderstaande belastingen kunnen we aantonen met de bloedtest

 • Leverbelasting
 • Toxische belasting in het lichaam
 • Bacteriële belasting
 • Virale belasting
 • Vrije radicaal belasting
 • Parasietbelasting
 • Schimmelbelasting

 

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoblobine (Hb, ijzer)
 • Hematocriet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

 

Hoe werkt het ?

Het afnemen van het bloed gaat heel eenvoudig via een vingerprik. Er zijn een aantal druppels bloed nodig, dit kan snel en vrijwel pijnloos afgenomen worden. Ik stuur het bloed op naar het laboratorium voor onderzoek. Ongeveer 2 weken later krijg ik de uitslag. De uitslag zal ik vervolgens verwerken naar een persoonlijk advies en behandelplan.

Wil je graag meer inzicht in je gezondheid?  En wil je ook een EMB test doen? Dat kan! Je kunt via mijn online agenda meteen een afspraak maken. Of neem contact met mij op via mail of telefoon:


  Voeding en gezondheidBehandeling PH zuur-basebalansDarmflora behandelingCandida behandelingEnergetisch Morfologische bloedtest ( EMB)